Declaratie politica – 18 oct 2011

Declaratie politica – 18 oct 2011

Deputatul Mircea Lubanovici

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

Domnule/Doamnă Preşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Ca parlamentar român, membru al Comisiei pentru drepturile omului culte şi problemele minorităţilor naţionale şi vicepreşedinte al Grupului de rugăciune din Parlamentul României, precum și – în calitate de reprezentant al românilor din mai multe țări libere – doresc să reafirm că libertatea nu este un dar al oamenilor, ci este darul pe care însuşi  Dumnezeu l-a dat nouă oamenilor. Se pare că sentinţa filozofică lansată secolul trecut de André Malraux – care spunea: „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc!”  –  este mai actuală azi decât oricând,  chiar dacă am fi înclinaţi s-o considerăm exagerată, dată fiind desacralizarea societăţii contemporane. Pentru toate acestea, dar mai ales în calitate de creştin practicant, mă simt alături de toţi aceia care mai suferă pentru credinţa în Dumnezeu şi în secolul nostru!

De aceea, vestea că într-o închisoare din Iran- un creştin, Yousef Nadarkhani, a fost condamnat la moarte pentru crima de a fi devenit creştin, pare a fi din Evul Mediu. Alegerea credinţei – făcută încă din adolescenţă – nu este sancţionată ca atare în legile statului iranian, ci doar într-o sentinţă sau fatwa a fondatorului Revoluției iraniene din 1979. Mai mult decât atât, el nu este doar un simplu creştin, ci este preotul – păstorul unei comunităţi formate din peste 400 de creştini, fapt pentru care a şi fost arestat încă din 2009 – când a încercat să obțină autorizația pentru legalizarea bisericii pe care o conduce.

Remarcabil este că – asemenea martirilor creştini din Imperiul Roman – Yousef Nadarkhani a refuzat să se lepede de credinţa creştină, deşi era ameninţat cu pedeapsa capitală. O astfel de situație este inadmisibilă într-o țară care se vrea parte a Organizației Națiunilor Unite, cu atât mai mult cu cât Iranul este şi semnatar al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Considerăm că nici un popor nu poate trăi în libertate politică, dacă nu permite mai întâi oamenilor să-şi aleagă propria credinţă religioasă. Libertatea religioasă este expresia libertăţii politice! Această convingere ne-am aștepta să fie cu atât mai puternică înIran, cu cât poporul iranian este urmașul unui popor biblic, persanii – popor care a dat o cultură atât de valoroasă.

Și  poporul român a avut martiri care și-au dat viața pentru credinţă. Demn de remarcat şi amintit este exemplul domnitorului Constantin Brâncoveanu care a refuzat să se lepede de credinţa în Domnul Isus Cristos, preferând să fie decapitat  împreună cu cei patru fii ai săi. De asemenea, perioada comunistă a dat nenumărați martiri care au preferat să moară decât să renunțe la credinţa lor în Dumnezeu.

Nu putem să trecem sub tăcere suferințele fraților noștri în credință din Iran și, de aceea, facem un apel către toți liderii şi credincioșii din România şi de pretutindeni să ni se alăture în rugăciune, indiferent de biserica de care aparțin. Nu putem uita faptul că, până nu demult, și în România credincioşii au fost persecutați de către un guvern comunist care Îl sfida pe Dumnezeu și care a fost până la urmă judecat de Dumnezeu.

Nu putem să uităm cum ani de zile oameni politici creștini din națiunile libere au intervenit în nenumărate rânduri pentru credincioșii din România. De aceea, la rândul meu, astăzi – în calitate de parlamentar – cer insistent, pe această cale, Guvernului României și întregii clase politice românești să facă toate demersurile necesare pe toate căile diplomatice pentru eliberarea  pastorului Yousef  Nadarkhani!

Solicit, totodată, Guvernului Iranului cu toată fermitatea să respecte dreptul cetățenilor săi de a se închina în felul lor la Dumnezeu, cu convingerea că măreția națiunii iraniene nu va fi diminuată, ci sporită de un gest de clemenţă, mai ales în condiţiile în care a dăruit umanității realizări remarcabile și care, considerăm noi, are încă nevoie de binecuvântarea Unicului Dumnezeu, în fața căruia noi toţi vom da într-o zi socoteală, inclusiv conducătorii statului iranian.

Nu trebuie să uităm că – dacă pentru noi, cei care trăim în democraţie – dreptul la libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă reprezintă normalitatea şi firescul – sunt încă semeni şi fraţi creştini pentru care aceste drepturi fundamentale stipulate de art.18 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului reprezintă încă o cauză dreaptă în lupta împotriva regimurilor totalitare!

Vă mulţumesc pentru atenţie,

Deputat Mircea Lubanovici

Grupul Parlamentar al PD-L